Tập huấn ‘Thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở’ đầu tiên theo

Tập huấn ‘Thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở’ đầu tiên theo ‘Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên’ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành


Trong các ngày 19-20/12/2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở’ đầu tiên theo ‘Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên’ cho các giảng viên của nhà trường.Tự do tải về tài liệu khóa tập huấn tại địa chỉ DOI: 10.5281/zenodo.10398390

Xem thêm:

Giấy phép:

Tập huấn ‘Thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở’ đầu tiên theo ‘Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên’ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành © 2023 by Doan Minh Hoang is licensed under CC BY 4.0
Đăng nhập để viết bình luận
Samsung ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh mới Samsung Gauss