ESAPCor - Chúng Tôi ở đây

ESAPCor Corporation    

        ESAPCor Corporation là một công ty phần mềm hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp số hóa doanh nghiệp và tư vấn chuyển đổi số. ESAPCor đã cùng bước qua những bước ngoặt kinh tế, với đầy thắt thức. 

        ESAPCor Corporation được thành lập vào năm 2019 với tầm nhìn mục tiêu biến đổi doanh nghiệp thông qua công nghệ số hóa. Từ khi thành lập, ESAPCor đã không ngừng phát triển và mở rộng dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong việc tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp thông qua công nghệ số


Mục Tiêu

      Đến năm 2025, ESAPCor hoàn thành và cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp số hóa: Hệ thống ESAP ERP, ESAP AI, ESAP Commercial.
      Đến năm 2030, ESAPCor trở thành doanh nghiệp cung cấp hệ thống Quản lý Doanh Nghiệp Thông Minh hàng đầu, bao phủ thị trường Miền Đông Nam Bộ. 

Sứ Mệnh

       ESAPCor cam kết đưa công nghệ vào cuộc sống hàng ngày, đưa giải pháp số hóa vào từng doanh nghiệp, làm thay đổi cách mọi người làm việc, tương tác và trải nghiệm sức mạng của công nghệ . Chúng tôi tận dụng sức mạnh của công nghệ để tạo ra những sản phẩm chất lượng bền vững và tích cực cho cộng đồng cá nhân, doanh nghiệp.


Tầm Nhìn

        ESAPCor không chỉ là một Công ty Công Nghệ Phần Mềm, mà là một Định Hình của sự Đổi Mới và Tương Lai. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái mà công nghệ không chỉ là công cụ mà còn là Bạn, là Anh, Em cùng đồng hành trong cuộc sống hàng ngày của mỗi Cá Nhân, Doanh Nghiệp.

        ESAPCor đem đến cho Cá Nhân, Doanh Nghiệp những giá trị cốt lõi nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý doanh nghiệp, đơn giản hóa tương tác người dùng. Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược "WIN & Win" góp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ khoa học trong cộng đồng.  

ESAPCor BOD

Robert Doan
CTO
"Đổi mới và sáng tạo là một thử thách, Chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động có thể vĩ chặng đường vặn dặm. Công nghệ không chỉ là công cụ rút ngắn chặng được vạn dặm, mà còn đồng hành cùng chúng ta trên chặng đường thời gian"
Let's Thinking Smart More Than AI